חינוך והוראה מתוקשבת

הכנס הארצי החמישי למורים - "בין האתמול למחר מורשת ותרבות בשואה ובעקבותיה"

מועד הכנס: ימים שני - שלישי, כ"ג-כ"ד בתמוז תשע"ג 2-1 ביולי 2013
בביה"ס הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם, ירושלים.


"אומר העם היהודי ההרוג, בין בשתיקה ובין בדיבור, אל העם היהודי החי: אתה שלא יכולת להושיע אותנו, הטה נא אוזן ולב לעדותנו, היא שארית חיים. נסה להבין מהו חידלון ואלו הם הדברים שהיו מחזקים את רוחנו ברגעי פרידה".
(אבא קובנר)

הכנס מיועד לכל העוסקים בתחום הוראת השואה בבתי הספר, בגנים במוסדות להכשרת מורים ובחינוך הבלתי פורמלי. בכלל זה: מורי היסטוריה, אזרחות, ספרות, מחשבת ישראל, אמנות, מוזיקה, תקשורת וכדומה, וכן: מפקחים, מנהלים, מחנכים, רכזי מקצוע, רכזים חברתיים ואחרים.
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog