חינוך והוראה מתוקשבת

הכנס הארצי השלישי למורים - "בין שבר להמשכיות"

כנס מורים - י"ד-ט"ז בתמוז תשס"ט, 8–6 ביולי 2009

בית, שמואל בק
בית, 2004
שמואל בק (נ. 3391)
שמן על בד
המוזיאון לאמנות יד ושם
ירושלים תרומת האמן

הוראת השואה תחת הציווי: "לזכור את העבר, לחיות את ההווה, להאמין בעתיד". (אבא קובנר)
י"ד-ט"ז בתמוז תשס"ט, 8–6 ביולי 2009

השואה העמידה ומעמידה בפני המחנכים שאלות קשות, המערערות את עצם קיומם של הערכים המרכזיים העומדים בבסיסה של החברה האנושית המודרנית. הכנס הארצי השלישי למורים יעסוק בנושא "בין שבר להמשכיות" ויתמקד בהיבטים הבאים: חינוך ומחנכים אל מול השבר; לספר את סיפור השבר ללא משבר- הוראת השואה היום; יצירה ומחשבה אחרי אושוויץ.

 

 

 

 


ארגון המורים
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog