חינוך והוראה מתוקשבת

הכנס השני למורים - "שואה וזהות"

כנס מורים - ט"ו-י"ז תמוז תשס"ז, 1-3 ביולי 2007

הכנס הארצי השני למורים

שאלת מקומה של השואה בעיצוב הזהות היהודית והישראלית ממשיכה להעסיק את הציבור בישראל גם כיום, שישים שנה לאחר השואה וסמוך לציון שישים שנה למדינת ישראל.
הכנס הארצי השני למורים יעסוק בהיבטים השונים של היחס בין שואה לזהות: שאלות של זהות בתקופת השואה; השואה כמרכיב בזהות הישראלית; שואה וזהות בספרות הישראלית העכשווית. בכנס  נבחן כיצד מקומה של השואה בזהות משפיע על תודעתם של תלמידים ושל אנשי חינוך וכיצד הדבר משליך על המעשה החינוכי.

הכנס מיועד לכל העוסקים בתחום הוראת השואה בבתי הספר, במוסדות הוראה והדרכה לבני נוער ובחינוך הבלתי-פורמלי.
הכנס ייערך בבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם ויכלול מושבי מליאה, קבוצות דיון, סיורים ופעילויות באגפי המוזיאון החדש ביד ושם, צפייה מודרכת בהצגות וכן כ-60 סדנאות והרצאות בנושאי הכנס.

בשיתוף עם
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog