Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Seminár učiteľov zo Slovenska v Jad Vašem.

Seminár učiteľov zo Slovenska v Jad Vašem.Seminár učiteľov zo Slovenska v Jad Vašem.

História holokaustu je komplexná a komplikovaná zároveň, preto môže byť jej sprostredkovanie študentom v 21. storočí niekedy veľmi náročné. Učitelia zo Slovenska majú možnosť zúčastňovať sa na vzdelávacích seminároch priamo v Jad Vašem. Medzinárodná škola pre štúdium holokaustu (International School for Holocaust Studies, ISHS) pri Jad Vašem vstúpila do spolupráce so Slovenskou republikou prostredníctvom jej ministerstva školstva v roku 2002, kedy sa konal prvý seminár pre slovenských učiteľov. V rokoch 2006 – 2012 boli tri ďaľšie takéto semináre (2006, 2010 na Slovensku, 2012), ktoré pre učiteľov organizovalo Dokumentačné stredisko holokaustu, za podpory slovenského ministerstva školstva) ako súčasť svojho systematického vzdelávania o holokauste pre učiteľov. Na seminár do Jad Vašem sa dostali najlepší absolventi dvoch predchádzajúcich stupňov vzdelávania o holokauste na Slovensku, ktorí mali za sebou už aj prvé implementácie poznatkov a zručností do svojej školskej praxe. Absolventi kurzov v Jad vašem oceňujú profesionálnu fundovanosť a vysokú kvalitu vzdelávacích seminárov v ISHS. Účasť na seminároch v Jad Vašem pre nich predstavuje kvalitatívny posun, impulz a motiváciu. Absolventi seminárov vo svojich evaluáciách reflektujú svoje skúsenosti aj takýmito slovami:“…prednášky boli veľmi profesionálne, prispeli k rozšíreniu mojich vedomostí …pedagogicko-didaktická časť bola inšpiratívna …” „...v rámci seminára prebiehalo množstvo zaujímavých workshopov, prostredníctvom ktorých sa rozšírili naše poznatky a taktiež možnosti vo výučbe holokaustu“, alebo „prednášky boli na vysokej kvalitatívnej a odbornej úrovni a interaktívne a kreatívne workshopy sú motiváciou a inšpiráciou pre všetkých zúčastnených…”

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog