Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

ICHEIC – Program vzdelávania o holokauste v Európe


V poslednej dobe sme v európskych krajinách svedkami zvyšujúceho sa záujmu o vzdelávanie v oblasti holokaustu a jeho pripomínania. Niektoré krajiny už zaradili do kalendára spomienkový deň na obete holokaustu – Deň šoa - a uskutočňujú rôzne vzdelávacie programy, čo so sebou nesie rastúcu potrebu správnych a relevantných učebných plánov a pedagogického vedenia.

Medzinárodná škola pre štúdiá holokaustu preto vytvorila ICHEIC – program vzdelávania o holokauste v Európe. Cieľom programu je rozšírenie rozsahu vzdelávania o holokauste v celej Európe, a to najmä v rámci formálneho vzdelávacieho systému. K významným cieľom Programu ICHEIC patrí vytvoriť v celej Európe sieť učiteľov, ktorá rozšíri skupinu pedagógov kvalifikovaných vyučovať holokaust a ktorá bude podporovať a realizovať vzdelávacie programy. Možnosť realizovať vzdelávacie aktivity v rámci Programu ICHEIC na tak širokej medzinárodnej úrovni je daná hlavne rozsiahlymi odbornými znalosťami a skúsenosťami, ktoré sa Medzinárodnej škole pre štúdiá holokaustu podarilo nazhromaždiť od roku 1993, kedy bola založená.

Program je financovaný za láskavého prispenia Medzinárodnej konferencie pre odškodnenie obetí holokaustu (ICHEIC - The International Commission on Holocaust Era Insurance Claims).

ICHEIC bola založená v roku 1998 po jednaniach medzi európskymi poisťovňami a americkými regulačnými orgánmi v sektore poisťovníctva, predstaviteľmi medzinárodných židovských organizácií, organizácií združujúcich pamätníkov holokaustu a Izraelom.

Zmluvy o vysporiadaní medzi ICHEIC a rôznymi poisťovňami a nemeckou nadáciou Minulosť, zodpovednosť a budúcnosť zakotvujú povinnosť poskytnúť prostriedky pre humanitárne účely súvisiace s holokaustom.

Úlohou ICHEIC – programu vzdelávania o holokauste v Európe – je uchovávať spomienky na holokaust a poučenie z neho plynúce, bojovať proti silnejúcemu antisemitizmu, chrániť ľudské práva a brániť rasizmu a xenofóbii.

Od založenia programu ICHEIC v roku 2005 Medzinárodná škola pre štúdiá holokaustu usporiadala mnoho seminárov pre pedagógov z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Nemecka, Rakúska, Litvy, Ruska, Veľkej Británie , Talianska a ďalších krajín.

 
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog