Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

O Jad Vašem


Yad Vashem Yad Vashem

„Dám vo svojom dome a na svojich hradbách pamätník s menom... ktoré nebude vykorenené.“ (Iz 56,5).

(Iz 56, 5)

Yad Vashem, pamätník mučeníkov a hrdinov, bol založený rozhodnutím Knesetu (izraelského parlamentu) v roku 1953. Od tej doby je poverený dokumentovaním osudov Židov počas holokaustu, zachovaním pamiatky a príbehu každého zo šesť miliónov obetí a odovzdávaním odkazu holokaustu ďalším generáciám. V Yad Vashem sa nachádza rozsiahly archív, knižnica, múzeá a pamätník Spravodlivých medzi národmi.
Yad Vashem sa nachádza na Har Hazikaron (Hora spomienok) v Jeruzaleme. Je to rozsiahly komplex stromami obklopených chodníkov, ktoré vedú k múzeám, výstavám, archívom, monumentom, sochám a pamätníkom.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog