Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

O Medzinárodnej škole pre výuku holokaustu


Międzynarodowa Szkoła Nauczania o Holokauście Medzinárodná škola pre výuku holokaustu

Medzinárodná škola pre výuku holokaustu, ktorá bola založená v roku 1993, organizuje vzdelávacie programy a vydáva vzdelávacie materiály pre mnoho národností, spoločenstiev a vzdelávacích organizácií v Izraeli i v zahraničí. Viac ako 100 zamestnancov spolupracuje s tisíckami učiteľov, študentov, vojakov a žiakov pri podpore vyučovania holokaustu a jeho odkazu. Vyučovanie holokaustu je v chápaní Medzinárodnej školy pre výuku holokaustu multidisciplinárnou, mnohostrannou a mnohosmernou úlohou, zameranou na život Židov pred, počas a po holokauste, rovnako ako aj na ich „možnosti voľby bez možností“, s ktorými v tej dobe boli konfrontovaní.
Medzinárodná škola pre výuku holokaustu je jediná svojho druhu na svete a naši zamestnanci sú oddaní úlohe učiť o holokauste. Veríme, že je naším poslaním obohacovať znalosti učiteľov vo svete a poskytnúť im učebné programy a pomôcky pre žiakov rôznych vekových skupín k výuke tejto ťažkej témy.
Náš multidisciplinárny prístup k výuke holokaustu využíva umenie, hudbu, literatúru, teológiu a drámu a umožňuje študentom širšie pochopiť udalosti tejto epochy.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog