Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Módszertani útmutató az Ovadia Baruch történetét feldolgozó,
„Legyen emléked szeretetté” c. filmhez


Írta: Dr. Chava Baruch


Általános információk a filmről

A film a szaloniki származású Ovadia Baruch személyes történetén keresztül mutatja be a holokauszt folyamatát. Ovadiát a helyi görög zsidó közösség tagjaival együtt Auschwitzba deportálták. Végigkövetve Ovadiát, amint Szaloniki mai utcáin sétál, betekintést nyerünk a holokauszt előtti helyi zsidó élet jellegzetességeibe, mindennapjaiba. A film különlegessége abban áll, hogy Ovadia Baruch a náci uralom alatt vele történt eseményeknek minden fázisát az események eredeti helyszínén meséli el. Ezzel nem csak hitelesíti visszaemlékezését, hanem közel hozza a diákok számára mindazokat a dilemmákat, döntéseket, az életért folytatott küzdelem részleteit, melyekkel nap mint nap szembe kellett nézniük a táborokban, Auschwitzban, vagy Mauthausenben raboskodó áldozatoknak.

Ovadia Baruch története egy rendkívüli elemet is tartalmaz: egy különös szituációban, a koncentrációs tábor borzalmai között ismerkedik meg későbbi feleségével. Maga az a tény, hogy még a halál küszöbén is egymásra talál a két fiatal, és hogy a kegyetlen gyűlölködés közepette is képesek szeretni, új és érdekes szempontot vet fel a tanulóknak az emberi viselkedésről. A film nem csak a haláltáborokba kíséri el főszereplőjét, Ovadiát, hanem a felszabadulás perceitől kezdve bemutatja az új életért való harcát is Európából indulva Izrael földjéig, ahol végül megvalósulnak álmai és céljai.
A Görögországban történtekkel kezdődően Ovadia Baruch személyes története több szinten is beágyazódik a holokauszt átfogó történelmi kontextusába, a filmet eredeti dokumentum felvételek szövik át és gazdagítják.


Célkorosztály

14-16 éves diákok

Természetesen maga a tanár ismeri személyesen saját diákjait, így ő tudja a legjobban eldönteni, kiknek érdemes a filmet bemutatni. 14 éves kor alatt, tehát a nyolcadikos korosztálynál fiatalabbaknak azonban nem ajánljuk a film megtekintését.


Pedagógiai célok

A kitűzött pedagógiai célokat szintén befolyásolja a tanítványok kora, előzetes történelmi ismereteik, illetve tanítási lehetőségeink. Ennek megfelelően a tanár maga választhat az alábbiakban kifejtett két, különböző szintű foglalkozástervezet között.

Az általános pedagógiai célok mindkét esetben azonosak:

 1. Ovadia Baruch személyes történetén keresztül megismerni a holokauszt történetét; emberi együttérzést ébreszteni annak áldozataival.
 2. Rávilágítani a holokauszt fokozatos, lépcsőzetes eseménysorára, az első, kitaszító intézkedésektől kezdve egészen a megsemmisítésig.
 3. A személyes történet mentén erkölcsi és érzelmi dilemmákkal való szembesülés, ezek alapján bizonyos értékeknek és azok jelenkori tartalmának megbeszélése, elemzése. (Pl.: Mit jelent állandó életveszélyben és üldözöttségben élni pusztán a származás miatt; hogyan és miért hatnak a tömegekre a különböző gyilkos ideológiák?)

A diákok felkészítése

A film bemutatása előtt ajánlatos felmérni, vagy éppenséggel megerősíteni a tanulók előzetes ismereteit a holokauszt alapvető fogalmairól. Érdemes külön kitérni a görög és a magyar eseményekre is.


Alapszintű foglalkozás: közös megbeszélés a film egyszeri megtekintése után

Ez a verzió abban az estben ajánlott, amikor csak nagyon korlátozott idő áll a tanár rendelkezésére. Ilyenkor elsősorban Ovádia Baruch személyes történetén keresztül egy általános képet mutatunk be a holokausztról. Célunk, hogy a diákok megismerkedjenek egy túlélő személyes történetével, egy adott zsidó közösség életével, a holokauszt fokozatos kialakulásával, a zsidó áldozatoknak az életért folytatott mindennapos küzdelmével a koncentrációs táborban, és a túlélők nehézségeivel, hogy valahogyan új életet kezdhessenek, visszatérve az emberi lét normalitásába.


Kérdések a film bemutatása után:

Mik az első, általános benyomások, gondolatok és reakciók a filmről?

 1. Hogyan emlékszik vissza Ovádia Baruch a szaloniki zsidó életre, mielőtt a nácik elfoglalták Görögországot?
 2. Hogyan épült fel és milyen tevékenységeket folytatott a helyi zsidó közösség?
 3. Hogyan változott meg a szaloniki zsidóság élete a nácik bevonulása után?
 4. Milyen következtetéseket lehet levonni Ovadia visszaemlékezése alapján a zsidók elleni náci propagandáról, és miért pont a deportálások előtt tettek különös hangsúlyt az ilyen jellegű propagandára?
 5. Hogyan emlékszik vissza Ovadia a szaloniki zsidók deportálására? Mennyiben voltak tisztában a rájuk váró sorssal?
 6. Mit tudhattunk meg az áldozatok mindennapi „életéről” a koncentrációs táborokban? Mi segíthette elő a túlélést?
 7. Hogyan élte meg Ovadia Baruch a felszabadulást? Hogyan próbált új életet kezdeni?
 8. Mennyiben nyújtott új információkat a film a holokauszt történetéről? Milyen további kérdéseket lehet a film kapcsán feltenni, megbeszélni?

Emeltszintű foglalkozás: csoportmunka a film megtekintése után

Ez a verzió abban az estben ajánlott, amikor több idő áll a tanár rendelkezésére, így akár kétszer is le tudja vetíteni és mélyebben is ki tudja elemezni a diákokkal a filmet. Célunk, hogy a diákok megismerkedjenek azokkal az erkölcsi és érzelmi dilemmákkal, válaszutakkal, amelyek az abban a szituációban lévő emberek előtt álltak, s amelyek meghatározták döntéseiket.


Csoportmunka

A film első elemzése és második levetítése után az osztály két csoportra osztva dolgozza fel a látottakat.
A „történelmi kutatócsoport” a film történelmi hátterének jár utána, a második csoport pedig elemzi a filmben szereplő személyek viselkedését, döntéseiket és az azok mögötti motivációkat.
A csoportok munkájának bemutatása után további, irányított megbeszéléssel zárjuk a pedagógiai foglalkozást.


Segédanyagok

Lásd a bibliográfiában.


A „történelmi kutatócsoport”

Ez a csoport a filmben látott történelmi információk, valamint a bibliográfiában megadott website-ok segítségével többek között az alábbi kérdésekre keres válaszokat:

 1. Mekkora zsidó közösség élt Görögországban a náci megszállás előtt? Hogyan lehetne jellemezni a közösség életét?
 2. Hogyan és milyen mértékben változott meg a szaloniki zsidóság élete a nácik bevonulása, majd a zsidóellenes rendeletek hatására?
 3. Hogyan jelent meg a zsidóság náci propagandában, és miért erősítették fel ezt a fajta propagandát főleg a deportálások előtt?
 4. Mennyiben volt hasonló a szaloniki zsidóság sorsa a magyar zsidóságéhoz?

Az emberi viselkedéseket elemző csoport
 1. Melyek voltak Ovadia és Aliza legnehezebb és legfontosabb döntései tábori raboskodásuk alatt?
 2. Hogyan és miért eszközölte ki Aliza az Ovadiával való találkozást és mennyire pecsételte meg életüket ez az esemény?
 3. Milyen képet kapunk Ovadia visszaemlékezései alapján a táborokban lévő őrökről? Lehet-e egyértelműen állítani, hogy mindegyik egyformán viselkedett?
 4. Vajon miért döntött úgy Ovadia és Aliza, hogy Izrael földjén kezdenek új életet?

A csoportok bemutatói

Minden csoport kinevez egy csoporttagot, aki bemutatja a csoportja témáját és a feltett kérdésekre adott válaszaikat.


Összefoglaló kérdések
 1. Mi érintett meg leginkább benneteket a film nézése során?
 2. Milyen fontos erkölcsi üzenete van Ovadia Baruch visszaemlékezésének?
 3. Mi a jelentősége annak, hogy Ovadia az események helyszínén mondja el a holokauszt során vele történteket?
 4. Milyen további kérdések merülnek fel bennetek a film kapcsán?
 5. Miért kell ezzel a témával még napjainkban is foglalkozni?
 6. Kell-e a zsidó emberek segítőiről, megmentőiről is tanulni?

További projektlehetőségek, ajánlatok

A helyi (magyarországi, helyi városi) zsidó közösség felkutatása, az akkori magyar hatóságok részének megismerése, a magyar zsidók eldeportálásában.
Helyi túlélők felkeresése, meginterjúvolása.


Bibliográfia:

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • Blog