Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies


 

 

 

 

1.sz. segédanyag

„Az albumnak is megvan a maga saját sorsa”

Az 1961-es, Jeruzsálemben lefolytatott Eichmann-per során rengeteg információ került nyilvánosságra az Auschwitz albumról. Eichmann magas rangú SS tiszt volt, aki kulcsszerepet játszott az „Endlösung”, a „Végső Megoldás”, azaz az európai zsidóság elpusztítására tett kísérlet megszervezésében, irányításában. A per során bűnösnek találták és halálra ítélték.

A peranyag előkészítése során mind az Egyesült Államokban, mind Európában cikkek sora jelent meg a sajtóban, említést téve az albumról, és Lilivel is több interjú készült.

Szintén sok tudósítás jelent meg  az albumról az ún. frankfurti per kapcsán, mely Németországban zajlott 1963 és 1965 között. Vádlottjai olyan német bűnösök voltak, akik Auschwitzban teljesítettek szolgálatot. Dr. Erich Kulka volt az első, aki tanúként említést tett az albumról és arról, hogy Lili hogyan találta meg azt. A per során nyilvánosságra került a képeket készítő két SS fényképész személyazonossága is: Bernhard Walter és Ernst Hoffmann. Ők ketten hivatalos fényképészként dolgoztak Auschwitzban, így azon kevesek közé tartoztak, akiknek engedélyük volt, hogy a táborban felvételeket készíthessenek. Bernhard Walter, annak ellenére, hogy többször is megjelent a másfél évig tartó per során a bíróságon, végül sikeresen félrevezette az esküdtszéket, így a fényképészek személyazonosságának kérdése továbbra is nyitva maradt. A helyettese, Ernst Hoffmann már a háború után eltűnt, így senki mást nem tudtak kihallgatni az albummal kapcsolatban.
Dr. Kulka tanácsára ekkor a bíróság beidézte magát Jákob-Zelmanovic Lilit, aki ekkor már az Egyesült Államokban élt, hogy tanúskodjon. 1964. december 3-án Lili megjelent a tanúk padján, kezében az eredeti albummal. Az albumot terhelő bizonyítékként használták fel, miután Lili elmesélte, hogyan talált rá a fotókra, és miután utalást tett a képeken látható SS beosztottakra. A bíróság ragaszkodott hozzá, hogy Lili hagyja ott az albumot a peranyag részeként, de ő ezt megtagadta. Az album saját tulajdonában maradt, amíg azt a Yad Vashem intézetnek nem ajándékozta.


  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog