Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

A holokauszt áldozatainak és hőseinek izraeli emlékhatósága


Az áldozatok végrendelete törvénnyé vált


„Emlékezz örökkön örökké mindarra, amit Amalék tett veled: mindenre emlékezz, életed végéig ne felejtsd el, s ismételd el újra s újra, add át a következő generációknak azt, hogy a németek meggyilkoltak, s lemészároltak bennünket.....”

(Elhanan Elkesz, a kovnói Zsidó Tanács vezetőjének tanuvallomásából)

A Yad Vashemben azoknak a zsidó áldozatoknak próbáljuk megőrizni a nevét s emlékét a „Nevek Csarnokában”, akiket nyomtalanul irtottak ki a Holokauszt alatt.
Mindezt az izraeli törvénykönyv 132. sz., 1953 augusztus 28, (5713. Elul hónap 17.)
A Holokauszt és a Hősiesség Emlékhatósága törvénycikke határozza meg, miszerint: „Yad Vashem feladata összegyűjteni és egörökíteni hazánkban a zsidó nép mindazon fiainak a nevét, akik mártírhalált haltak, akik a náci ellenség és cinkostársaik ellen ellázadtak, harcoltak, elestek. Emlékművet kell állítani a megsemmisült zsidó hitközségeknek, szervezeteknek, intézményeknek.”

Az Emléklapokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdések és válaszok:


1. Mi az Emléklap küldetése és célja?

Az Emléklapok összegyűjtik és megörökítik a Holokauszt áldozatainak a nevét. Ezek az Emléklapok, amelyeket az ldozatok életben maradt hozzátartozóik töltöttek ki és adták át Yad Vashemnek, egyben biográfiai adatokat is artalmaznak a meggyilkoltakról.

2. Mennyi időt vett igénybe az Emléklapok összegyűjtése?

A neveket 1955–ben kezdték el összegyűjteni, Izraelben és szerte a világban. Ebben a gyűjtőakcióban zsidó szervezetek, hitközségek és önkéntesek vettek részt. Évente körülbelül 3o.ooo újabb Emléklappal gyarapodik a gyűjtemény. 1955 óta több, mint 2 millió nevet sikerült összegyüjteni.

3. Mi történik az Emléklapokkal Yad Vashemben?

Az Emléklapokat a „Nevek Csarnokában” őrzik meg, miután index- szerűen bevitték az adatokat a számítógéprendszerbe.

4. Hány név található meg ma Yad Vashem adatbankjában?

Az utóbbi években Yad Vashem széleskörű változásokon ment keresztül, minek következtében úgy az Emléklapok, mint különböző más listák is, bekerültek a számitógéprendszerbe. A 2 millió név mellett, amelyek az Emléklapokon szerepelnek, különböző forrásokból még 1 millió név áll rendelkezésünkre, melynek java szintén számitógépbe van iktatva. Yad Vashem Archívumában van még legalább 11,ooo további lista (deportáltak listái, a táborokban elpusztultak listái, az elkobzott értékek listái) összesen még milliók nevét regisztrálták így. Yad Vashem célja végül is az, hogy a Holokauszt áldozatainak emlékét megörökítő központ legyen a zsidó nép számára.

5. Hogyan lehet elérni a Yad Vashemben őrzött adatbankot?

A „Nevek Csarnokában” minden látogató rendelkezésére állunk, s aki nem tud ide személyesen eljutni, az e-mail-en keresztül is kapcsolatba léphet velünk.

6. Miért nincs 6 millió Emléklap?

A legtöbb túlélő hosszú évekig nehezen tudott szembenézni a Holokauszt alatt átéltekkel, szörnyű emlékeikkel. Még arra sem tudták elszánni magukat, hogy kitöltsék az Emléklapokat, s papírra vessék kegyetlenül meggyilkolt családtagjaik adatait. Sokan még hosszú évek múltán is abban reménykedtek, hogy az eltűntek visszatérnek egyszer. A második és harmadik generáció tagjai nem mindig voltak tudatában a megörökítés fontosságának, főleg olyan családtagoknak, akiket nem is ismertek. Miután családok ezreit irtottak ki úgy, hogy még hírmondó sem maradt belőlük, nem maradt még olyan se, aki megörökíthette volna a nevüket. Talán ma van az utolsó történelmi alkalom, amikor még megörökíthetjük az elpusztítottak nevét a következő generációk számára, s ezáltal biztosíthatjuk, hogy emlékük nem merül feledésbe.

Pedagógiai és didaktikai szempontok és kérdések:

Majdnem 6o év múltán valóban nehéz pontosan emlékezni mindazokra az áldozatokra, akiket azért irtottak ki oly szisztematikusan, mert éppenséggel zsidóknak születtek. A tömegsírokra írt számok, vagy a holttestek hegyeivel teli képek nem tudják kellően kifejezni azt, ami szavakkal is nehezen mondható el.
A halállal, s főleg a tömeggyilkossággal az emberi természet, az életösztön nem tud azonosulni, sőt, inkább elhárítja magától a borzalmas látványt. Ha valóban meg akarjuk örökíteni a legyilkoltak emlékét, s tanulni is szeretnénk ezáltal valamit az emberről, nem elég általánosságban 6 millióról beszélni és nem tanácsos a hullák halmazaival sokkolni a tanulókat, vagy az érdeklődőket.
A Yad Vashem-i Holokauszttanulmányok Nemzetközi Iskolájában kialakult tapasztalat alapján az a pedagógiai felfogás vezeti munkánkat, amely az egyént állítja a tanulmányi, vagy elemzési folyamat központjába. Hatmillió ember sorsa felfoghatatlan. Egy ember történetével könnyebben lehet azonosulni.
Az Emléklapok ebből kifolyólag jó alkalmat nyújtanak a fiatal tanulók szembesítésére a Holokauszt témájával, mivel minden lap egy személyt örökít meg.
Személyes adataiból megtudható, hol és mikor élt, ha fényképe is mellékelt, akkor nevén kívül arcvonásaival is megismerkedhetünk, megtudhatjuk mi volt a foglalkozása, hol lakott, kik voltak a szülei, s végül is mi volt a sorsa a Vészkorszak alatt. Az így megszemélyesített áldozat, aki egyben történelmi dokumentációként is szerepel, máris felkelti a tanuló érdeklődéset a további elemzés iránt.
Nem kevésbé fontos az, hogy ezúttal azt az emberi arcát ismerhetjük meg, amely életében volt az övé, s nem csak az üldözött, emberi mivoltából kivetkőztetett, csontvázzá fogyott áldozatét.
Az Emléklapokból nem csak az áldozatról lehet tanulni, hanem több olyan kérdést lehet felvetni, amelyek a Holokauszt méreteit, jellegzeteségeit elemzi, sőt a Holokausztot követő generációkra is kihat.

Didaktikai kérdések:
 • Figyeljük meg az előttünk lévő Emléklapokat: hány évesek voltak az áldozatok 1944-ben, milyen volt az öltözetük, frizurájuk, arckifejezésük?
 • Hol laktak ezek a gyerekek, mielőtt elüldözték őket? Meg kell-e tudni, fel kell-e kutatni, hogy kik és miért üldözték el őket?
 • Hová vitték ezeket az áldozatokat, és mi történt ott velük?
 • Kik azok, akik kitöltötték az Emléklapokat? Mi lehetett a céljuk ezzel a cselekedettel?
 • Szerintetek mi az Emléklapok történelmi, emberi fontossága? Hogyan fogják ezeket a jövőben szemlélni, mi örténne az áldozatok emlékével enélkül, kinek van erre szüksége az áldozatok leszármazottjain kívül?
 • Megtudhatunk-e valamit a gyilkosokról az Emléklapok alapján?
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • Blog