Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Fase I


Het album ´Tommy´ wordt in deze fase gebruikt om de leerlingen kennis te laten maken met het jongetje Tommy.
Niet-Holocaustgerelateerde onderwerpen die in het album voorkomen, worden in deze les behandeld, onderwerpen die normaliter ook in het basisonderwijs aan bod komen:

dagelijkse bezigheden, beroepen, voeding, de eigen identiteit, het eigen lichaam, thuis, familie, volkeren en landen, flora en fauna, kleuren, gevoelens, vervoersmiddelen, etc.

 • De tekeningen uit het album zijn onder andere in deze categorieën onder te verdelen.
 • De docent kiest een te behandelen onderwerp. De introductie hiervan vindt plaats aan de hand van een bestaand lied, een video, een object of een andere vorm
 • Aan de hand van het gekozen onderwerp toont de docent de gerelateerde tekeningen uit `Tommy´ en initieert hierover een gesprek.
 • De leerlingen bekijken de tekeningen en stellen de meest in ’t oog springende onderwerpen vast.
Een voorbeeld:

De docent kan het onderwerp beroepen kiezen. De les kan geopend worden met een bestaand lied over beroepen en beroepskeuzes. Hierna volgt een gesprek met de leerlingen.
De docent kan de leerlingen vragen:

 • Wat is de boodschap van dit lied?
 • Wat willen jullie worden als jullie later groot zijn?
 • Wat zijn jullie verwachtingen over de toekomst?
 • Ben je vrij om te kiezen wat je wilt worden?
En wat wil je worden? Een ingenieur? En wat wil je worden? Een ingenieur?
Of een schilder? Of een schilder?
Of een beroemde rechercheur? Of een beroemde rechercheur?
Of een bokser? Of een bokser?

Na het lied en het gesprek toont de docent de tekeningen uit het album ‘Tommy’, die Tommy in verschillende functies toont. Het lijkt erop dat Bedrich met deze tekeningen fantaseerde en speculeerde over de toekomst van zijn zoon. De docent kan de leerlingen vragen:

 • welke beroepen zien jullie hier?
  (rechercheur, ingenieur, muzikant, bokser, zakenman en schilder.)
 • komen deze overeen met de beroepen uit het lied?
 • welke vaardigheden zijn nodig voor deze beroepen?
 • welke boodschap wil Tommy’s vader zijn zoon meegeven met deze tekeningen?
 • Welk beroep heeft Tommy’s vaders voorkeur en waarom?
 • Welk beroep heeft absoluut niet de voorkeur van Tommy’s vader?
Overige voorbeelden van tekeningen
Papa en mama zijn boos! Papa en mama zijn boos!
Tommy veegt Tommy veegt
Clown! Clown!

De bovenstaande tekeningen tonen een ander onderwerp. Bij deze tekeningen kunnen verschillende emoties besproken worden. Voordat de tekeningen worden bekeken, kan de docent het thema ‘emoties’ behandelen in de klas. Vervolgens kan binnen deze les de bovenstaande groep tekeningen worden bekeken.
In de loop van Fase I wordt meer empathie ontwikkeld voor de jongen Tommy en zijn vader Bedrich. In deze tekeningen komen emotionele en cognitieve onderwerpen aan de orde.
De docent kan de leerlingen vragen:

 • Wat toont Fritta zijn zoon hier?
 • Welke tekeningen geven emoties weer?
 • Hoe worden deze geuit?

Op deze wijze kunnen alle onderwerpen die aan het begin van deze fase zijn genoemd, in de klas worden behandeld.

Suggesties ter afsluiting van de lessen

De leerlingen kunnen ter afsluiting van een les zelf een tekening of gedicht maken, of een andere vorm van creatieve uiting kiezen, waarin het verhaal van Tommy centraal staat.

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • Blog