Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Beknopte encyclopedie van de Holocaust

Negende Fort

Plaats waar massa-executies van Joden plaatsvonden in Kovno, Litouwen. In de negentiende eeuw was het Negende Fort onderdeel van een groep rond Kovno gebouwde forten. Er werden tijdens de Duitse bezetting van juni 1941 tot de zomer van 1944 meer dan 50.000 mensen gedood. Velen kwamen uit Kovno of waren uit Duitsland gedeporteerd. Het Negende Fort bevond zich op ongeveer zes kilometer van het centrum van Kovno en had tussen de twee wereldoorlogen als gevangenis gediend.
In de herfst van 1943 begonnen de Duitsers alle bewijzen van de massamoorden te vernietigen door de lijken te verbranden. Dit werd strikt geheim gehouden. De operatie werd uitgevoerd door het Sonderkommando in dienst van Aktion 1005. Vierendertig gevangenen uit het getto van Kovno die hadden geprobeerd te ontsnappen, 26 krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie en vier niet-Joden werden gedwongen aan de operatie deel te nemen.
De gevangenen van het Negende Fort werden streng bewaakt en na het werk geketend. Desondanks ontsnapten er 64 op 24 december 1943. Sommigen bereikten het getto van Kovno, vanwaar zij werden meegenomen om zich bij de partizanen aan te sluiten. Op die manier werden de gruweldaden, begaan door de Duitsers in het Negende Fort, al een jaar voor de oorlog eindigde bekend. Tegenwoordig is er een museum in het fort.

Met dank aan Yannick Servais voor zijn inzet en bijdrage aan het tot standkomen van deze beknopte encyclopedie.
Encyclopedia of the Holocaust, In Association with Yad Vashem, The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority, Dr. Robert Rozett and Dr. Shmuel Spector, Editors, Yad Vashem and Facts On File, Inc., Jerusalem Publishing House Ltd, 2000.
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog