Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Beknopte encyclopedie van de Holocaust

Lublin

Stad in Polen en hoofdstad van de regio Lublin. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog woonden er ongeveer 40.000 Joden in Lublin. Tijdens de eerste weken van de oorlog, voordat het Duitse leger Lublin bereikte, zochten duizenden Joden toevlucht in de stad. Op 18 september 1939 bezetten de Duitsers de stad en zij begonnen direct met het vervolgen van de Joden: velen werden naar dwangarbeiderskampen gestuurd, anderen werden mishandeld door de Duitsers en Joodse eigendommen werden geconfisqueerd. In november 1939 werden de Joden gedwongen de Jodenster te dragen, zij werden beperkt in hun bewegingen en de Joden die in de hoofdstraat van de stad woonden werden hun huizen uitgezet.
Al spoedig begonnen de Duitsers met het uitvoeren van een omvangrijk plan om alle Joden uit Polen en het Rijk te deporteren naar het Lublin-district. Dit plan, bekend als het Nisko en Lublin Plan, werd uiteindelijk geschrapt, maar in februari waren er al 6.300 Joden naar het gebied overgebracht.
In januari 1940 installeerden de Duitsers een Judenrat in Lulbin. De Judenrat vestigde sociale instellingen, gaarkeukens, gezondheidsdiensten en weeshuizen. Toen de Duitsers echter begonnen met het arresteren van Joden voor dwangarbeid, kreeg de Judenrat het bevel lijsten van nog meer Joodse namen te verschaffen. De Raad bezweek uiteindelijk onder de Duitse druk, tot afschuw van de Joden in de stad.
In het voorjaar van 1941 bevalen de Duitsers de inrichting van een getto in Lublin. Als voorbereiding dunden zij de Joodse bevolkingsgroep van de stad uit door 10.000 Joden naar nabijgelegen steden over te brengen. Het getto was in maart 1941 klaar; er woonden meer dan 34.000 Joden.
Op 17 maart 1942 begon de deportatie van Joden naar het vernietigingskamp Belzec; dagelijks werden tot 1.400 Joden gedeporteerd. Deze deportatie-Aktion eindigde op 20 april, nadat 30.000 Joden de dood waren ingejaagd en er nog slechts 4.000 in de stad waren overgebleven. Deze Joden werden overgebracht naar een buitenwijk van Lublin; in de komende paar maanden werden zij onderworpen aan periodieke selecties. In oktober waren 3.800 mensen geselecteerd voor deportatie naar Majdanek, in de buurt van de stad. In juli 1944 werden de laatste Joden uit Lublin door de Duitsers vermoord. In dezelfde maand werd de stad bevrijd.

Met dank aan Yannick Servais voor zijn inzet en bijdrage aan het tot standkomen van deze beknopte encyclopedie.
Encyclopedia of the Holocaust, In Association with Yad Vashem, The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority, Dr. Robert Rozett and Dr. Shmuel Spector, Editors, Yad Vashem and Facts On File, Inc., Jerusalem Publishing House Ltd, 2000.
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog