Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Beknopte encyclopedie van de Holocaust

Korczak, Janusz (pseudoniem van Henryk Goldszmit; 1878 of 1879-1942)

Pools-Joodse arts, schrijver en opvoedkundige. Korczak werd in Warschau geboren in een geassimileerd Joods gezin en wijdde zijn leven aan de zorg voor kinderen, vooral voor wezen. Hij was van mening dat er altijd naar kinderen moest worden geluisterd en dat ze gerespecteerd moesten worden en dit kwam naar voren in zijn werk. Hij schreef verschillende boeken voor en over kinderen en presenteerde een kinderprogramma voor de radio.
In 1912 werd Korczak directeur van een Joods weeshuis in Warschau. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 weigerde Korczak eerst de Duitse bezetting te accepteren en zich aan hun verordeningen te houden (ten gevolge waarvan hij enige tijd in de gevangenis doorbracht). Toen de Joden gedwongen werden naar een getto te verhuizen, richtte Korczak zijn inspanningen weer, zoals altijd, op de kinderen in zijn weeshuis. Ondanks aanbiedingen van Poolse vrienden hem een schuilplaats te bieden aan de ‘arische’ kant van de stad, weigerde Korczak de kinderen in de steek te laten.
Op 5 augustus 1942 dreven de nazi’s tijdens een twee maanden durende golf van deportaties Korczak en zijn 200 kinderen op. Ze marcheerden in de rij naar de Umschlagplatz met Korczak voorop. Hij liet zijn kinderen tot het bittere einde niet in de steek. Korczak en de kinderen werden naar Treblinka gebracht, waar zij allen werden vermoord.

Met dank aan Yannick Servais voor zijn inzet en bijdrage aan het tot standkomen van deze beknopte encyclopedie.
Encyclopedia of the Holocaust, In Association with Yad Vashem, The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority, Dr. Robert Rozett and Dr. Shmuel Spector, Editors, Yad Vashem and Facts On File, Inc., Jerusalem Publishing House Ltd, 2000.
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog