Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Beknopte encyclopedie van de Holocaust

Goebbels, Joseph (1897-1945)

Nazi-minister van Propaganda.
Goebbels werd geboren in Reydt in Duitsland, in een arm godsdienstig katholiek gezin. Omdat hij een klompvoet had, kon hij in de Eerste Wereldoorlog niet in dienst. In plaats daarvan haalde hij een doctorstitel in literatuur en filosofie. Hij wilde schrijver worden. Hij was voor een deel in staat die ambitie te vervullen door zich in 1924 bij de nazi’s aan te sluiten en de redactie te voeren van het partij orgaan.
Goebbels kreeg al gauw de reputatie een dynamisch spreker en propagandist te zijn. In 1926 werd hij benoemd tot partijleider van Berlijn; zijn opdracht was de hoofdstad te winnen voor de partij. In 1928 werd Goebbels hoofd Propaganda van de partij en hij was degene die de verkiezingscampagne van de nazi’s coördineerde die Hitler in januari 1933 aan de macht bracht. In maart 1933 werd Goebbels minister van Propaganda en Voorlichting. Zijn doel was de kunst en cultuur van Duitsland te nazificeren. Hij gaf daarom op 10 mei 1933 opdracht alle niet-Germaanse boeken te verbranden. Goebbels gebruikte de radio en propagandafilms om aanhangers te winnen. Hij was ook verantwoordelijk voor het creëren van een cultus rond de persoon van Adolf Hitler. In november 1938 was het Goebbels’ idee de moord op een Duitse diplomaat in Frankrijk door een Joodse jongeman Herschel Grynszpan, uit te buiten om een hevige pogrom te ontketenen tegen de Joden in Duitsland. Hij gaf deze gewelddadige gebeurtenis de ironische naam Kristallnacht.
In de oorlog had Goebbels de leiding over de psychologische oorlogspropaganda van de nazi’s. Hij stookte de Duitsers tegen hun ‘vijanden’ op door leugens en haat te verspreiden. Hij schilderde de Joden af als Untermenschen en als de ergste vijanden van Duitsland. Goebbels dacht dat de mensen genoeg leugens zouden geloven als ze maar vaak genoeg werden herhaald en dat hoe groter de leugen was, hoe meer mensen deze zouden geloven.
Hoewel Goebbels een bewonderend aanhanger van Hitler was, beantwoordde Hitler die bewondering niet altijd. Hun relatie werd echter gestabiliseerd toen Goebbels in juli 1944 na de mislukte aanslag op diens leven zijn steun aan Hitler betuigde. Toen de oorlog naar zijn eind liep, benoemde Hitler Goebbels als zijn opvolger, maar Goebbels weigerde. De dag nadat Hitler in zijn bunker zelfmoord had gepleegd, volgden Goebbels en zijn vrouw hem, nadat ze eerst hun zes kinderen door vergiftiging hadden omgebracht. Enige uren later identificeerden Russische troepen het lijk van Goebbels.

Met dank aan Yannick Servais voor zijn inzet en bijdrage aan het tot standkomen van deze beknopte encyclopedie.
Encyclopedia of the Holocaust, In Association with Yad Vashem, The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority, Dr. Robert Rozett and Dr. Shmuel Spector, Editors, Yad Vashem and Facts On File, Inc., Jerusalem Publishing House Ltd, 2000.
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog