Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Beknopte encyclopedie van de Holocaust

Karski, Jan

(geb. 1914) Schuilnaam van Jan Kozielewski, een Poolse niet-Jood die de berichten over de holocaust naar het westen bracht. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog sloot Karski zich aan bij de Poolse ondergrondse en fungeerde hij als boodschapper van de Poolse regering in ballingschap. In 1942 werd hij naar London gestuurd, waar de Poolse regering in ballingschap was gevestigd om rapport uit te brengen over de toestand van het door de nazi’s bezette Polen, in het bijzonder over de situatie van de Joden. Karski wilde een accuraat rapport uitbrengen, daarom bezocht hij tweemaal het getto van Warschau en een doorgangskamp voor deportatie naar Treblinka, waarschijnlijk Izbica. Tijdens zijn bezoeken ontmoette Karski Joodse leiders die hem vroegen het westen op de hoogte te stellen van de ellendige toestand van de Joden.
In november 1942 kwam Karski in Londen aan. Hij presenteerde zijn rapport aan de Poolse regering in ballingschap en had vervolgens een ontmoeting met minister-president Winston Churchill en diverse andere politici, algemeen bekende personen en journalisten. In december vroeg de Poolse regering, op grond van de getuigenis van Karski, te bemiddelen ten behoeve van de Poolse Joden en de massamoorden tegen te houden. Na zijn bezoek aan Londen, reisde Karski door naar de Verenigde Staten, waar hij een ontmoeting had met president Franklin Roosevelt en anderen en probeerde mensen ertoe te brengen de Duitsers tegen te houden.
In 1982 kreeg Karski de onderscheiding Rechtvaardige onder de Volkeren van Yad Vashem.

Met dank aan Yannick Servais voor zijn inzet en bijdrage aan het tot standkomen van deze beknopte encyclopedie.
Encyclopedia of the Holocaust, In Association with Yad Vashem, The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority, Dr. Robert Rozett and Dr. Shmuel Spector, Editors, Yad Vashem and Facts On File, Inc., Jerusalem Publishing House Ltd, 2000.
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog