Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

"Oživlé vzpomínky " – Mezinárodní plakátová soutěž 2012

Životopisy designérůPeter Chmela (UTB Zlín), Česká republika

Peter Chmela se narodil v roce 1984 na Slovensku. Jeho hlavním oborem byl Grafický design na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika, na které letos promoval. Nyní je grafickým designérem na volné noze.Petr Nehera (UTB Zlín), Česká republika

Petr Nehera se narodil v roce 1966 v Prostějově, Česká republika. Je studentem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Katedry fotografie. Rovněž pracuje jako fotograf v ateliéru.Isabel Hahn (ZČU Plzeň), Česká republika

Isabel Hahn se narodila v Německu. Studovala na Západočeské univerzitě v Plzni, Česká republika, Ústav umění a designu. Jejím hlavním oborem je Grafický design. Promovala v roce 2011.Iva Boháčová (ZČU Plzeň), Česká republika


Iva Boháčová se narodila v roce 1989 v Praze, Česká republika. Nyní studuje na Západočeské univerzitě v Plzni, Ústav umění a designu, obory Ilustrace a Grafický design.


Veronika Nováková (UTB Zlín), Česká republika

Veronika Nováková se narodila v roce 1991 v Brně, Česká republika. Vystudovala obor Ilustrace v Brně a poté začala studovat na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde v současné době studuje Grafický design.Martina Cejpová (UJEP Ústí nad Labem), Česká republika

Martina Cejpová se narodila v roce 1990 v Písku, Česká republika. Nyní studuje na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.Ondřej Jiráska (UJEP Ústí nad Labem), Česká republika

Ondrej Jiraska se narodil v roce 1987 a žije v Praze. Od roku 2008 studuje ve Studiu grafického designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2011 absolvoval malířskou stáž v Maďarsku, Pecs University, v rámci programu ERASMUS. Jiraska získal mnoho ocenění.


Ohad Zlotnick, Izrael

Ohad Zlotnick je grafický designér na volné noze a zároveň student 4. ročníku pro získání titulu Bakalář v oboru vzdělávání a designu na Neri Bloomfield School of Design v Haifě, Izrael. Ohad se narodil v červnu 1985 v Jeruzalémě, dva roky žil v Bostonu, USA, a nyní žije v Haifě. Ohad absolvoval s vyznamenáním Wizo High School of Art and Design v Haifě, kde jeho hlavním oborem byla architektura. Získal druhé místo ve studentské soutěži obalového designu, zvané The Star of Israel 2011, a čestné uznání v Mezinárodní soutěži obalového designu zvané WPO World Star Student 2011.

Rotem Cohen, Izrael

Rotem Cohen žije v Tel Avivu. Nedávno absolvovala Katedru vizuální komunikace, Shenkar College of Engineering and Design. Dnes pracuje jako grafická designérka v Tel Avivu, ve studiu vizuální komunikace Brain & Pixel. Od mládí byla fascinována uměním, a nyní našla výborný způsob vyjadřování myšlenek, pocitů a poznatků.


Yael Boverman, Izrael

Yael Boverman získala titul BFA (Bakalář umění) na Katedře vizuálních komunikací Bezalel Academy of Art and Design. Yael provozuje své vlastní nezávislé studio grafického designu v Jeruzalémě. Je vdaná a je matkou tří dětí. Její matka a babička přežily holocaust.


Martin Pasquier, Francie

Martin Pasquier je francouzský student Grafického designu na Vysoké škole umění a designu (E.S.A.D.) v Amiens. Je ve třetím ročníku a na konci tohoto roku obdrží svůj první diplom.Boris Grzeszcak, Francie

Boris Grzeszczak se narodil v roce 1989 v Reims (Champagne-Ardenne), Francie. Po získání titulu Bakalář v oboru literatura začal v roce 2006 studovat na Vyšší škole dekorativního umění ve Štrasburku. Jeho učiteli byli Christophe Jacquet Dit Toffe a Pierre Di Sciullo. Během svého studia se snažil si osvojit různé tiskařské techniky, např. sítotisk a tisk rytin. Jedním z jeho zájmů jako umělce je otázka dočasnosti, jež je součástí zapomnění a naděje, které jsou vyjádřeny v každém jeho díle.

Aude Benhaïm, Francie

Aude Benhaïm se narodila 12. března 1986 v Reims, Francie. Získala svůj bakalářský titul s vyznamenáním v oboru Vizuální komunikace na škole ERBA (École régionale des beaux-arts) v Rennes a nyní studuje obor Fotografie na vyhlášené Škole výtvarných umění (HGB) v Lipsku, Německo.


Ellina Berlioz, Francie

Ellina Berlioz je z Lyonu, Francie. Po získání titulu Bakaláře věd studovala tři roky užité umění, kde se specializovala na Vizuální komunikaci, a další rok na Grafický design. Ellina nyní žije v Paříži, kde pracuje ve studiu zabývajícím se různými aplikacemi, např. tiskem, webem, videem, malbou. V současné době pracuje na projektech, které se týkají sociálních témat a lidských vztahů.

Liz Elsby, Izrael

Liz Elsby se narodila 27. prosince 1963 v New York City, přičemž v dubnu 1984 přesídlila do Izraele. V roce 1991 získala titul BFA (Bakalář umění) na Katedře vizuálních komunikací, Bezalel Academy of Art and Design. Kromě toho, že je Liz ilustrátorkou, malířkou a designérkou na volné noze, rovněž pracuje v muzeu Yad Vashem jako grafická designérka a průvodkyně tímto muzeem.

Malki Wiegner, Izrael

Malki Wiegner je studentem Neri Bloomfield School of Design v Haifě, Izrael.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog
Czech Ministry of Education, Youth and Sports