Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies


 

 

 

 

Příloha č.1

 Příloha č.1: „Album má vlastní osud“

Během procesu s Adolfem Eichmannem, který se konal v Jeruzalémě v roce 1961, prosákly na veřejnost informace o Osvětimském albu. Eichmann hrál významnou roli v organizaci a logistice vyhlazení evropského židovstva tzv. Konečném řešení. Byl odsouzen k trestu smrti.

Během přípravy procesů proti Eichmannovi se v americkém tisku objevilo několik článků, které zmiňovaly album a Lili Jacob poskytla interview řadě periodik.

Tisk informoval o albu také během soudu s německými válečnými zločinci, kteří působili v Osvětimi. Tento soud proběhl ve Frankfurtu nad Mohanem v letech 1963-1965. Dr. Erich Kulka vypovídal jako první o nalezení alba Lili. Během procesu byla odhalena identita SS fotografů, jednalo se o Bernharda Waltra a Ernsta Hoffmanna. Pracovali jako oficiální fotografové tábora a jako jedni z mála měli povolení fotografovat přímo v táboře. Během procesu byl Bernhard Walter několikrát vyslýchán a podařilo se mu zmást vyšetřovatele. Jeho zástupce Ernst Hoffmann zmizel na konci války a tak ho nebylo možné konfrontovat se zjištěnými skutečnostmi.
Na základě doporučení Dr. Kulky frankfurtský soud pozval Lili Jacob-Zelmanovic žijící ve Spojených státech k výpovědi. 3. prosince 1964 Lili svědčila s albem v ruce. Album sloužilo jako důkaz. I když soud žádal Lili, aby album bylo založeno k vyšetřovacím spisům, odmítla a ponechala si jej až do doby, kdy jej darovala Jad Vašem.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog