Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies


 

 

 

 

První lekce:

 

Rodina Lili Jacob – Historické album
Příběh Lili Jacob a obce Bilke v Osvětim-Birkenau


Plán lekce

Tato vzdělávací jednotka je otevřena úvahou o funkci alba, protože celá učební jednotka je vytvořena na základě fotografií Lili Jacob a její rodiny.

 • Jaké fotografie se většinou objevují v albech? Jaké události dokumentujeme?
  Poznámky pro učitele:
  Rodinné události: narozeniny, výlety, pikniky, srazy, fotografie novorozenců a další momenty, které jsou pro nás drahé.
 • Prohlížíte si rádi alba? Proč? Co se může z fotografií o vás dozvědět cizí člověk?
  Poznámky pro učitele:
  Cizí lidé se o nás mohou dozvědět to nejdůležitější, o rodině, o společnosti, o náboženství –o naší identitě.

Fotografie též obsahují historický kontext. Album, kterým se budeme zabývat vypovídá o Lili Jacob. Co očekáváte, že v takovém albu uvidíte?
Abychom mohli odpovědět na tyto otázky, následují další informace.


Lili se narodila v roce 1926 v malém měste Bilke v tehdejším Československu.

 • Co charakterizuje rodinné fotografie z počátku 20. století a dnešní fotografie?
  Poznámky pro učitele:
  V polovině 20.století se lidé méně fotografovali než dnes, velmi často se rodiny odebraly do profesionálního fotografického studia. Pro tuto příležitost se lidé slavnostně oblékli a pózovali před kamerou. Většina fotografií je černobílá.

Lili byla mladá židovská žena. Fotografie v albu byly zhotoveny v roce 1944.

 • Změní tato informace vaše očekávání týkající se alba?

Co se stalo s většinou evropského židovstva během začátku 40. let?
Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme definovat, co je holocaust a seznámit se se základními fakty.


Holocaust
Holocaust bylo vyvraždění přibližně šesti milionů Židů nacisty a jejich spojenci. Od německé invaze do Sovětského svazu v létě roku 1941 do konce války v květnu 1945 usilovalo nacistické Německo se svými spojenci o vyvraždění každého Žida v jimi ovládaném prostoru. Vzhledem k tomu, že nacistická diskriminace Židů začala s Hitlerovým nástupem k moci v lednu 1933, považují mnozí historici tento moment za počátek éry holocaustu. Židé nebyli jedinými oběťmi Hitlerova režimu, byli však jedinou skupinou, kterou se nacisté snažili vyhladit úplně. Němci vraždili Židy různými způsoby, založili speciální koncentrační tábory s vyhlazovací funkcí. Největší a nejznámější je Osvětim-Birkenau v okupovaném Polsku. Židé z celé Evropy – Polska, Německa, Československa, Maďarska, Francie, Itálie, Nizození, Belgie, Řecka, Norska a dalších zemí – byli posláni právě zde na smrt.

 • Poznámka:
  Příloha pro učitele poskytuje širší historický kontext

Poslední den Pesachu roku 1944 bylo Židům z malého městečka Bilke v Karpatech pod maďarskou správou nařízeno se shromáždit na dvorku synagogy. Lili Jacob s rodinou byla poslána do přeplněného ghetta Berehovo, kam se shromáždilo 10 000 Židů z Berehova a blízkého okolí. O 7 dní později vypravily 4 transporty mužů,žen a dětí s cílem Osvětim-Birkenau, kam dorazily 26. května. Jedním z těchto transportů přijela i Lili Jacob a její rodina.
V albu najdeme fotografie Lili, jejích mladších bratrů, babičky a dědečka na rampě v Osvětim-Birkenau. Fotografie nebyly pořízeny na rodinné dovolené či výletu. Autory jsou dva fotografové SS v Osvětim-Birkenau. (viz. Fotografie 1-4)

 • Proč vůbec fotografie vznikly? Jak se k nám dostaly?

Pokračujme v příběhu Lili.

 • Co se stalo Lili a její rodině po příjezdu do tábora, poté co se otevřely dveře vlaku?
 • Jaké informace můžeme získat na základě těchto fotografií? Můžeme tyto informace považovat za historické?
  Poznámka pro učitele:
  Na základě fotografií je možno dojít k závěrům, ale pro historické upřesnění jsou nutné další zdroje.
 • Jaké fotografie z holocaustu znáte? Kdo je vyfotografoval? Může být fotograf objektivním zdrojem informací?
  Poznámka pro učitele:
  Většina známých fotografií je černobílá a fotografovali Němci.

Fotografie vytváří jeden z historických zdrojů. Tak jako jiné zdroje jsou subjektivní, neúplné a manipulovatelné (využití světla a stínu, zaostření, oříznutí atd.) Fotografie se musí kombinovat s dalšími zdroji pro dosažení úplného obrazu.
V této lekci se seznámíme s fotografiemi s Osvětimského alba a jejich prostřednictvím se dozvíme o osudu Lili Jacobové, její rodině a dalších Židech, kteří přijeli do Osvětimi. Přečteme také krátké ukázky výpovědí přeživších a velitele tábora Rudolfa Hoesse.

 • Poznámka pro učitele:
  Další informace jsou součástí přílohy č.3
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • Blog