Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Moderní Dějiny

Multiperspektivní digitalizované vzdělávací materiály o holokaustu na portálu Moderní dějiny


Mgr. Petr Šimíček, petr.simicek@moderni-dejiny.cz
Mgr. Marcel Mahdal, marcel.mahdal@moderni-dejiny.cz


Pant občanské sdružení

 • Výukové a ilustrační powerpointové prezentace
 • pracovní listy
 • digitalizované historické prameny obrazové, textové a ikonografické
 • odkazy na zajímavé internetové stránky, oral history
 • odborné historické studie
 • fotogalerie

To vše a mnoho dalšího naleznete na vzdělávacím portále.

Jak portál vznikal a jaký je jeho záměr?

Myšlenka vytvořit speciální web pro učitele se zaměřením na moderní dějiny se zrodila v prostředí občanského sdružení PANT v Ostravě. Na vzdělávacích seminářích pro učitele i konferencích, které jsme organizovali, si nejčastěji učitelé dějepisu stěžovali na nedostatek kvalitních výukových materiálů, okomentovaných a uspořádaných pramenů a příkladů dobré praxe - především pro období dějin 20. století. Často také v debatách zmiňovali tu skutečnost, že ne každý dějepisec je naprostým nadšencem zcela oddaným svému oboru, který ve svém volnu studuje, vyhledává prameny, sepisuje a tvoří moderní výukové materiály. Mnozí učitelé jsou natolik vyčerpáni samotnou výukou, návaly administrativních povinností a zvyšujícími se požadavky na jejich technické schopnosti, že zkrátka na tvorbu nových metodických textů či prezentací už nemají sil. Proto jsme se rozhodli nabídnout učitelům základních a středních škol společné webové prostředí, ve kterém budou moci jednoduše a přehledně získat výukové materiály (prezentace, metodické listy), diskutovat mezi sebou, reagovat na zveřejněné metodické náměty, hodnotit je atd. Základní myšlenkou celé koncepce našeho portálu je rychlý a snadný přístup pedagogů k výukovým materiálům pro každé dílčí historické téma, fenomén či období. Hledá -li učitel například podklady pro výuku dějin Československa v letech 1945-1948 v prostředí internetu, prochází zpravidla rozptýlené informace pomocí internetových vyhledávačů a po několikahodinovém úmorném snažení najde nějaké prameny (zdaleka ne všechny ty potřebné a zásadní), dobové fotografie, obrazy či plakáty (často v nepoužitelné kvalitě) a přímé výukové materiály objeví zcela výjimečně. V prostředí našeho servisního portálu by měl učitel pro dané téma rychle a snadno pro dané období najít vše potřebné - výukovou prezentaci v powerpointu, metodické listy pro žáky a studenty, kvalitně nascanované dobové fotografie, ukázky z tisku, karikatury či reprodukce uměleckých děl ve fotogalerii, základní prameny, historické "mikrostudie" a odkazy na zdroje i literaturu. To vše během několika minut může učitel prohlédnout a stáhnout do svého počítače. Věříme, že tuto unikátní službu ocení všichni učitelé, především však ti mladí, začínající. Tvůrci a spolutvůrci tohoto portálu jsou a budou především učitelé, kteří se rozhodli poskytnout svým kolegům plody své několikaleté tvůrčí práce a věří, že podnítí další k samostatné tvorbě moderních didaktických materiálů. Portál bude také přehledným „rozcestníkem“ k dalším institucím, které se studiem moderních dějin zabývají a dějinné procesy systematicky dokumentují – ústavy, archivy, občanská sdružení a iniciativy, pamětnická sdružení.

Komu je portál určen?
 • především učitelům základních a středních škol – inspirace, praktické ozkoušené návody jak učit jednotlivá témata, hotové přípravy na jednotlivé hodiny (Metodika, Prameny, Galerie), zajímavosti z tématu a oboru, aktuální informace o vzdělávacích akcích (Právě se děje)
 • také studentům (všech typů škol) – mohou čerpat především z uložených dobových dokumentů (Prameny) – databáze dobových fotografií, plakátů, karikatur, reprodukcí uměleckých děl - ideální pro tvůrčí úkoly, seminární práce atd.
 • samozřejmě všem zájemcům o moderní historii – nadšenci a milovníci dějin 20. století se budou na webu dozvídat zajímavé a nové informace populárně-naučnou formou (dějiny v médiích), mohou sledovat novinky v oboru (Právě se děje), mohou nahlížet přímo do zdrojů (Prameny)
Kým je portál tvořen?
 • především učiteli samotnými – učitelé nabízejí svým kolegům připravené tematické celky pro využití ve výuce (prezentace, metodické listy, komentované a metodicky zpracované prameny) – v redakci webového portálu tvoří učitelé většinu
 • příspěvky na portálu budou metodicky a odborně hodnoceny – redakce a redakční rada (spolupracující historikové z renomovaných institucí)

Náš portál chce být nejen praktickým pomocníkem, ale také společným dílem všech zapálených a tvůrčích učitelů dějepisu, kterým nabízí prostor pro zveřejnění jejich metodických materiálů. Věříme, že vzájemným obohacováním a inspirací se může kvalita výuky moderních dějin naprosto zásadně změnit! Záleží jen na vás!

Tvůrci portálu z občanského sdružení PANT

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • Blog