Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Projekt „Legenda dětí z lodžského ghetta“


Studenti z Gymnázia v Českém BroděStudenti z Gymnázia v Českém Brodě
Studenti z Gymnázia v Českém BroděStudenti z Gymnázia v Českém Brodě

Učitelé, kteří se na podzim roku 2007 zúčastnili terezínského semináře Holokaust ve vzdělávání, byli v rámci programu svědky výjimečného workshopu, který představila naše kolegyně z izraelské instituce Yad Vashem, Orit Margaliot. Workshop s názvem „Legenda z lodžského ghetta“ využívá zcela unikátního dobového uměleckého díla, které bylo objeveno v rozvalinách ghetta v Lodži a jehož autory se nepodařilo vypátrat. Jedná se o album sedmnácti obrázků, které jsou volnou ilustrací samotného básnického textu Legendy z lodžského ghetta.

Pod maskou nevinného pohádkového děje se skrývá fascinující jinotaj o životě v ghettu, o dětské cestě za přežitím, o strachu, odvaze, touze, naději... Co víc? Orit každému z účastníků semináře přivezla z Izraele text legendy a 17 velkých posterů s obrazovým doprovodem. Hozenou rukavici využilo několik pedagogů k novým aktivitám a projektům.

Pan učitel Josef Volvovič z Gymnázia v Českém Brodě dokázal zapojit celou školu. Studenti třetích ročníků (18 let) porovnávali v hodinách angličtiny český překlad legendy s anglickým, ve společenskovědním semináři se pak několik hodin seznamovali s historickým kontextem a rozebírali text legendy. Ti nejvytrvalejší ze studentů se poté rozhodli připravit si asi hodinovou prezentaci i pro ostatní ročníky školy. Postery byly vystaveny ve školní „Galerii na schodech“ a starší studenti u nich představovali historické okolnosti, legendu a samozřejmě skrytou symboliku obrázků těm mladším (od 11ti do 17ti let). Při výkladu byla použita klezmerová skladba Yikhes/Vinter 1942, kterou její autoři věnovali mučedníkům z lodžského ghetta.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog