Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

„Dám ve svém domě a na svých hradbách památník s jménem... jež nebude vymýceno.“

(Izajáš 56:5)