ללמוד על הנצחה: יזידים מבקרים ביד ושם

כתבות אחרונות